Osvrt na tržište za 23.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas od sojinih sačmi u ponudi imali smo salmu u Zrenjaninu po ceni od 41,8-42,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42,3 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Velikom Gradištu nudila po ceni od 41,6-41,7 din/kg+PDV. Ponuđači se žale kako je potražnja za sojinom sačmom izuzetno mala. Kako saznajemo na terenu očekuje se i dalji pad cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5-25 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se danas po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma Bimal danas se nudila po ceni od 24,9 din/kg+PDV. Bez obzira na predstojeće praznike, potražnja za ovom komponentom je mala i nema konkretnih nekih najava za nabavku do 06.05.

STOKA

I danas su se farmski tovljenici nudili po cenama od 160-170 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po cenama 155-160 din/kg+PDV. Kod jagnjadi je primetna korekcija cene na gore, pa su se nudila po ceni od 290 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i bikove simentalske rase, po ceni od 204.65 din/kg+PDV.