Osvrt na tržište za 23.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali ponude za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej 45.9-46din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi za danas smo imali ponudu za indijsku sačmu po ceni od 48.6-49din/kg+PDV. Realizacije za sojinu sačmu danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas smo imali ponude za suncokretovu sačmu domaću rinfuz Dijamant po ceni od 21din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu iz Šida po ceni od 21.5din/kg+PDV.
 

STOKA

U ponudi ove nedelje su sve katergorije tovnih svinja, farmske svinje se nude po ceni od 140-155din/kg+PDV, mini farma 130-143.5din/kg+PDV, dok je cena svinja iz otkupa 140din/kg+PDV. Cena prasadi se kreće od 259.26-300din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta i kategorije. Cena ovaca za klanje se nije menjala u odnosu na prethodni period i kreće se u rasponu 139-140din/kg+PDV. Bikovi simentalci su 250din/kg+PDV, dok se holštajni nude po ceni od 220din/kg+PDV.