Osvrt na tržište za 23.07.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

I danas beležimo malu ponudu suncokretove sačme. Od domaćih sačmi za danas praktično i nemamo ponude operativnih količina. Od oglašenih ponuda za danas beležimo samo ponudu suncokretove uvozne mađarske sačme sa 36%proteina i to po ceni od 30 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 43,7-44din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru danas se u ponudi oglašavala po ceni od 43,7 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Bečeju i nudila i trgovala danas po ceni od 44  din/kg+PDV.

STOKA

Za danas smo imali oglas prasadi farmskih po ceni od 300-310 din/kg+PDV. Za mini farma 231,48-240 din/kg+PDV. Primećuje se povećana ponuda prasadi na terenu, slabo interesovanje na ove cene oko pregovaranja.