Osvrt na tržište za 23.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu domaću rinfuz Sombor po ceni od 24.3din/kg+PDV i za domaću sačmu u Vrbasu po ceni od 24din/kg+PDV. Danas nismo imali ponuda za suncokretovu sačmu operativnu u Šidu. Realizacija za današnji dan nismo imali. Ponuda sačme danas veća je i raznovrsnija u odnosu na prethodni period.

STOKA

Današnja ponuda stoke je bila raznovrsna: bikovi aberdeen angus i simentalci, jagnjad, junice aberdeen angus, nazimice za priplod, ovce, farmska prasad i farmske tovne svinje. Prijavljena je realizacija farmskih tovnih svinja, po ceni od 145din/kg+PDV na odloženo plaćanje, a bila je prisutna i tražnja za njima.