Osvrt na tržište za 23.08.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Ponuda kukuruza i dalje je veća u odnosu na potražnju. Ponuđači su i danas imali problem plasmana kukuruza. Kupaca je malo bez obzira na niske cene. Danas smo na terenu imali prijavljenu realizaciju za kukuruz prirodno suv u Južnom Banatu po ceni od 15.9din/kg+PDV i za kukuruz prirodno suv u Zapadnoj Bačkoj po ceni od 15.5din/kg+PDV. Veštački suv kukuruz kako saznajemo na terenu i dalje se završava po cenama od 15.8din/kg+PDV bar kada je paritet Srema u pitanju. Prve sorte novog kukuruza beru se u Banatu, cene koje do sada imaju na otkupnim mestima su 16din/kg+PDV za srps kvalitet na prijemu se kvalitet i cene obračunavaju prema tablicama.

PŠENICA

Može se primetiti slabije interesovanje od strane ponuđača. Cena je u porastu, što utiče na to da ponuđači odlažu prodaju, očekujući više cene. Pregovori na današnji dan na 19.5din/kg+PDV, za pšenicu hektolitarske mase 76.

SOJA ZRNO

Bez velikih promena na domaćem tržištu soje. Ponuđene cene  u rasponu 37-37.2din/kg+PDV. Trgovanja danas nismo beležili.

SUNCOKRET

Preko Info Tim Logistika je danas zabeležena realizacija suncokreta, po ceni od 29din/kg+PDV, u količini od 500t. Ostale ponude suncokreta su se kretale u opsegu cena od 29-30din/kg+PDV