Osvrt na tržište za 23.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Slaba operativnost robe na terenu kad su tovljenici u pitanju daje pravo ponudjačima da i dalje forsiraju jače cene u ponudi. Tako smo za danas imali oglašene cene u ponudi za farmsku robu na 280 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu Srbije  prisutnija  ponuda sojine sačme od tražnje za njom,  oglašena operativna ponuda je  80-81din/kg+PDV za sačmu 44% proteina i 79din/kg+PDV za 42% proteina na paritetima Obrenovac, Veliko Gradište i Šid,a na izmaku su operativne količine u Zrenjaninu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  ponuđene  vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu imaju i dalji trend rasta, ponude se  cene kreću  od    34-35din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, dogovori su ostvarivani na 33.5-33.7din//kg+PDV u Velikom Gradištu i Zrenjaninu, saznajemo od kupaca.