Osvrt na tržište za 23.10.2019.- komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo operativne ponude sojine sačme u Somboru po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Takođe, u Šidu beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu i u Obrenovcu i dalje se isporučuje po ugovorenim količinama, aktivne ponude još uvek ne beležimo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas bez promena kada se radi o ponudama i cenama suncokretove sačme. Od aktivnih ponuda danas beležimo ponudu za suncokretove sačme u Vrbasu po ceni od 19,8 din/kg+PDV dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu danas nudila po ceni od 20 din/kg+PDV.

STOKA 

Bikovi Holštajn su se danas nudili po ceni od 190 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 230 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama od 240-250 din/kg+PDV, krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV, kao i ovce za klanje po cenama od 118-120 din/kg+PDV.

Prasad sa mini farmi su se danas nudila po cenama od 231,5-259,3 din/kg+PDV. 

Tovne svinje sa farmi su se danas nudile po ceni od 160 din/kg+PDV, sa mini farmi po cenama 152,8-157,4 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 145 din/kg+PDV.