Osvrt na tržište za 24.01.2023.-subvencije i regulative

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.