Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas smo u ponudi imali sojinu sačmu u uljari u Somboru, po ceni od 42,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu se sojina sačma sa 44% proteina nudila po ceni od 43 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma u uljarama u Šidu i Somboru se nudila po ceni od 22 din/kg+PDV. Nije bilo konkretnih upita, kao ni trgovanja. 

STOKA 

Stoka ne beleži promenu cene u odnosu na prošlu nedelju u svim kategorijama. Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 190 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 210 din/kg+PDV. 

Tovne svinje sa farmi su se nudile po ceni od 165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po ceni od 155 din/kg+PDV, a iz otkupa po ceni od 150 din/kg+PDV. Svi veruju da je neophodno da se uspostavi redovna tražnja mesa kako bi se cena tovljenika iskristalisala za dalje.