Osvrt na tržište za 24.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Prasad farmska su se oglašavala na cenu 250-280 din/kg+PDV, prasad mini farma 230-240 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 220-222 din/kg+PDV. Na terenu je zastupljena nabavka prasadi za dalji tov.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržitu veoma miran dan u zbivanjima sa ponudom i tražnjom sojine sačme, bez promena. Sojina sacma Vrbas se nudila i dogovarala  po ceni od 66din/kg+PDV, Bečej po ceni od 66.5din/kg+PDV, Veliko Gradište i Zrenjanin kako saznajemo na terenu se dogovaralo od 66.7-67din/kg+PDV na manje količine od vozila.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas dominira ponuda suncokretove sačme u odnosu na  malu tražnju, koja se odnosi na manje količine, 2t, 5t, 10t, 15t. Ponuđene cene su se kretale od 34.5-35din/kg+PDV, uz prilagođavanje na terenu u konkretnim dogovorima i na 34din/kg+PDV, Vrbas i Nova Crnja.