Osvrt na tržište za 24.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi sojina sačma domaća rinfuz u Somboru po ceni od 42.3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu operativna je od 06.05. ali može se dogovarati i sada, kako saznajemo na terenu sačma se nudila po ceni od 41,6-42 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu u Somboru po ceni od 25,2 din/kg+PDV, sačma u Bimalu nudila se po ceni od 24,9 din/kg+PDV. Trgovanja za ovu komponentu danas nije bilo kao ni konkretnijih interesovanja kako kažu klijenti do posle praznika.

STOKA 

Danas smo u ponudi imali bikove Simentalce, po ceni od 204.65 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po ceni od 277.77 din/kg+PDV.

Farmska prasad su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, a prasad sa mini farme po ceni od 278 din/kg+PDV. Tovne svinje farmske su se nudile po cenama od 160-170 din/kg+PDV.