Osvrt na tržište za 24.06.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 43,8-44 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu beležimo oglašenu ponudu sojine sačme po ceni od 44 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Obrenovcu danas nudila po ceni od 43,8 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo domaću suncokretovu sačmu po oglašenim cenama od 28-28,5 din/kg+PDV. Operativne ponude suncokretove sačme beležimo u Novoj Crnji po ceni od 28,5 din/kg+PDV, dok se u Somboru suncokretova sačma nudila po ceni od 28 din/kg+PDV. Od uvoznih suncokretovih sačmi i danas beležimo ponudu za obogaćenu sačmu iz mađarske sa 36% proteina.

STOKA

Za danas smo imali bikove holštaj po ceni od 160-180 din/kg+PDV, bikovi simentalci 220-223,84 din/kg+PDV. Za svinje imali smo oglašene cene na 165 din/kg+PDV, ovce su se nudile po ceni od 115 din/kg+PDV i jagnjad na 260 din/kg+PDV.