Osvrt na tržište za 24.06.2021.-subvencije i regulative

1. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo godine doneo je ODLUKU O IZMENI Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2021.godini.

2. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je sledeće Pravilnike:

-O izmenama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

-O uslovima u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja.

3. Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.