Osvrt na tržište za 24.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Iako je slaba operativnost robe na terenu i pokušaj ponudjača da dižu nivoe cena, to se u pregovorima ne dešava. Po rečima kupaca pregovori su bili na nižim nivoima cena u odnosu na oglašene. Prasad sa farme su se oglašavala do 370 din/kg+PDV i za više, a pregovori na terenu su se završavali na 330 din/kg+PDV.
 

SOJINA SAČMA

Dan za nama veoma pasivan u zbivanjima sa sojinom sačmom, operativna oglašena ponuda kreće se u intervalu od 80-81din/kg+PDV, na paritetima-Veliko Gradište, Vrbas,  Šid, Obrenovac.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponuđene vrednosti suncokretove sačme se kreću  u intervalu od 34-35din/kg+PDV  ,operativni pariteti su  Šid, Sombor,  Zrenjanin,Veliko Gradište.