Osvrt na tržište za 24.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas je ponuda ove komponente izostala, jer je prošle nedelje došlo do naglog skoka cene i trgovci još uvek nisu sigurni oko cene po kojoj bi prodavali. Tražnje svakako ima i to od krajnih potrošača, odnosno farmi, ali je i ona u smanjenom obimu, baš iz razloga što cena nije u potpunosti definisana. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kada je ova komponenta u pitanju, cena je i dalje u padu i neke konkretne ponude nema. Kupci su dobijali suncokretovu sačmu po ceni od 22din/kg+PDV, ali nije bilo trgovanja, jer smatraju da je to previsoka cena za ovaj momenat. 

STOKA

Danas u okviru ponuđenih cena za  tovne svinje farmske, koje su se kretale u intervalu od 130-140din/kg+PDV, je bila i realizacija kako saznajemo na terenu, Tovne svinje mini farma nudile su se po ceni od 134-136.36din/kg+PDV, dok su se tovne svinje iz otkupa nudile po ceni od 125-128.3din/kg+PDV, pri čemu je nastavljen pad cena po kilogramu za kategorije svinja i prasadi.