Osvrt na tržište za 24.10.2018. - subvencije i regulative

 Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 - Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.  
 
             Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo. 
 
             Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Poziv će biti aktivan od 01.11.2018. do 09.01.2019.god.

 

Javni poziv prati i novi Pravilnik za Meru 1 sa određenim izmenama od kojih su najvažnije:

  • Nema minimalnih uslova pri konkurisanju za voće, već samo pre refundacije
  • Rasadnička proizvodnja voća je prihvaćena sa istim uslovima kao i proizvodnja voća
  • Troškovi transporta, montaže i ugradnje su prihvatljivi
  • Nabavka traktora nije obuhvaćena ovim javnim pozivom
  • I druge manje izmene

 

Zaposlenima u Info Tim Logistici se možete javiti za detaljnije informacije i davanje direktnog kontakta konsultantske kuće koja bi Vas vodila pri konkurisanju.

Konkursnu dokumentaciju, informacije i vesti možete videti na www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi