Osvrt na tržište za 24.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Bečeju bez izražene cene. U Obrenovcu sojina sačma nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu sojina sačma u Bečeju i Šidu danas se nudila po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Prve operativne količine sojine sačme u Somboru očekujemo početkom sledeće godine, kao i ponude za uvoznu sojinu sačmu Bimal.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 20,1-20,2 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu danas nudila po ceni od 20,3 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali. Manje količine suncokretove sačme trenutno su predmet nabavke, kupci su se uglavnom snabdeli pred praznike, tako da u nabavci za sada imamo po vozilo ili dva suncokretove sačme.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali tovne svinje sa farmi, po cenama od 165-170 din/kg+PDv i tovne svinje sa mini farmi po ceni od 158 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 241 din/kg+PDV. 

Jagnjadima je skočila cena u pretprazničnom periodu, pa su se nudila po cenama od 270-300 din/kg+PDV, a ovce za klanje po cenama od 118-130 din/kg+PDV.