Osvrt na tržište za 25.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas mala količina sačme u ponudi. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,2 din/kg+PDV, dok se sačma u Vrbasu nudila po ceni od 44 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu nudila se bez precizirane cene u ponudi. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali. Saradnici su nam prijavljivali da su danas na terenu dobijali dosta niže cene u ponudi za sojinu sačmu u Šidu.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Novoj Crnji i u Zrenjaninu po ceni od 22,4-22,5 din/kg+PDV, upravo po tim cenama su i beležene realizacije na terenu kako nam prijavljuju saradnici za danas. Od ponuda, danas beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu u Šidu sa 40%proteina po ceni od 32,5 din/kg+PDV.

STOKA 

Prvog dana nedelje smo imali ponudu svinja sa mini farmi po cenama od 125-137 din/kg+PDV. Obzirom da se svinjama trguje u drugom delu nedelje, očekujemo veću ponudu u danima koji nam predstoje.