Osvrt na tržište za 25.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 145-150 din/kg+PDV. Za mini farmu su postizane cena na 135 din/kg+PDV. Koliko primećujemo i dalje je trend rasta cena. Postoji interesovanje za tovljenicima.

SOJINA SAČMA

I dalje ne beležimo promene kada je ponuda sojine sačme u pitanju. Sojina sačma oglašavala se po cenama od 64,3-65 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 34,3 din/kg+PDV, u Bečeju beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 64,5-65 din/kg+PDV, dok se u Vrbasu, Zrenjaninu i u Šidu sojina sačma i dalje oglašava sa ponuđenim cenama od 64,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma i dalje beleži raspon ponuđenih cena od 34-34,5 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 34-34,5 din/kg+PDV, U Novoj Crnji beležimo ponudu suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena od 34,3-34,5 din/kg+PDV.U Velikom Gradištu beležimo ponudu suncokretoove sačme po ceni od 34,3 din/kg+PDV, dok se u Šidu i dalje beleži ponuda suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 34,5 din/kg+PDV.