Osvrt na tržište za 25.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas, od sojinih sačmi imali smo ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu sojina sačma u Vitalu nudila se po ceni od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Ponuda sačme danas je mala i bez jasno izdefinisanih uslova o ceni i operativnosti robe.

STOKA 

Danas smo u ponudi imali bikove Simentalce po ceni od 245 din/kg+PDV, dok su se bikovi Holštajn nudili po ceni od 230 din/kg+PDV. Prasad farmska su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV, a i prasad sa mini farmi su se nudila po istoj ceni. Tovljenici sa farmi su se danas nudili po ceni od 135 din/kg+PDV.