Osvrt na tržište za 25.03.2019. - subvencije i regulative

POKRAJINSKI Sekretarijat za poljoprivredu je raspisao pet konkursa:

1. Za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima;
2. Za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije; 
3. Za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju;
4. Za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih;
5. Za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta.

Vlada je donela ZAKLJUČAK - 1. Usvaja se Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka