Osvrt na tržište za 25.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Sojina sačma u uljarama u Somboru i Velikom Gradištu se nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV, dok se ova komponenta nudila po ceni od 43 din/kg+PDV u uljarama u Vrbasu i Obrenovcu, pri čemu je u Obrenovcu sojina sačma sa 44% proteina. U uljari u Zrenjaninu se sojina sačma nudila po ceni od 43,5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma u Novoj Crnji se nudila po ceni od 22,5 din/kg+PDV, u Somboru po ceni od 22 din/kg+PDV, dok se u uljari u Zrenjaninu suncokretova sačma nudila po ceni od 23 din/kg+PDV. 

STOKA 

Danas smo u ponudi imali tovljenike sa farmi, po cenama od 165-170 din/kg, tovljenike sa mini farmi, po ceni od 150 din/kg+PDV, kao i tovljenike iz orkupa po ceni od 148,15 din/kg+PDV.