Osvrt na tržište za 25.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Jagnjad su se oglašavala u rasponu cena 260-280 din/kg+PDV. Kako saznajemo slaba je potreba na terenu. Izgovaraju se da je ponuda jagnjadi na terenu velika.

SOJINA SAČMA

Danas veoma miran dan, velika ponuda sojine sačme na domaćem tržištu svih proizvođača, dok su upiti za nabavkom, kupovinom danas izostali. Nivo nuđenih cena danas se kretao od 66-67din/kg+PDV, dok je volja prodavaca na terenu bila i da se cena sačme koriguje ispod 66din/kg+PDV, za paritet  Šid, Zrenjanin i Obrenovac.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma se danas nudila od 34-34.6din/kg+PDV, nesklad u odnosu ponude i tražnje, dominira ponuda na svim paritetima. Na terenu se dogovaraju i kupuju manje količine mahom na 34.5din/kg+PDV za Vrbas i Zrenjanin.