Osvrt na tržište za 25.05.2023. - stoka i meso

STOKA I ŽIVINA
Na kraju još jednog "stočarskog" dana imali smo raznovrsnu ponudu i tražnju stoke raznih kategorija. Kad su bikovi u pitanju bikovi holštajn su bili u ponudi na 305 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su bili ponuđeni na cene 327-348 din/kg+PDV. Kupci na terenu imaju problem oko nabavke zbog slabe operativnosti robe i jakih cena u oglasima. Jagnjad su bila ponuđena na cenu 370 din/kg+PDV, a ovce za klanje na cenu 148 din/kg+PDV. Klaničari imaju slabe zahteve oko nabavke jagnjadi. Nazimice za priplod F1 su bile u ponudi na cenu 50.000 din/kom+PDV. Prasad su oglašena u širokom rasponu cena od 481 do 555 din/kg+PDV. Neke manje količine su tovarene na cenu 550 din/kg+PDV za prasad sa mini farme. Za veće količine farmske robe prasadi za dalji tov na terenu čujemo da cene idu i do 600 din/kg+PDV. Tovljenici u zavisnosti od kvaliteta su bili u ponudi po ceni od 260-280 din/kg+PDV. Za ovu nedelju utovari su uglavnom išli do 280 din/kg+PDV. Do kraja nedelje saznaćemo šta su planovi da se plaća za iduću nedelju. Kad je u pitanju živina cena jednodnevnog pileta-teška linija je od 50-63 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa sa kostima bila je 670 din/kg+PDV. Meso francuske obrade u ponudi je bilo od 540 do 560 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 415 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK bila je 720 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK 570 din/kg+PDV. Cena jagnjećeg mesa bila je 850 din/kg+PDV, a prasetine 800 din/kg+PDV. U odnosu na prethodnu nedelju beleži se rast cena mesa, zbog rasta cena tovljenika.