Osvrt na tržište za 25.08.2022 -repromaterijal

Iz dana u dan javljaju se upiti od strane poljopirvrednih proizvođača za pojednine formulacije đubriva. Kad su ponudjači u pitanju, svakako na sta se obraća paznja je na operativnost robe, cene i uslove preuzimanja robe. Najčešći upiti su za ureu rusiju 25/1, raspon oglašenih cena 760-800e/t+PDV, NPK 15x15x15 rusija 25/1 780-810e/+PDV, NPK 16x16x16 rusija 25/1 na 800-822 e/t+PDV. Ostale formulacije i cene mozete videti na www.infotim.rs

Za danas smo dobili i prve cenovnike semenske pšenice, ječma, tritikala, više informacija možete da vidite na našem sajtu i aplikaciji.