Osvrt na tržište za 25.09.2023.- komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Na početku ove radne nedelje ponuđači su cenu sojine sačme korigovali na dole, tako da je najniža cena u ponudi bila na 59,2 din/kg+PDV, a najviša na 60 din/kg+PDV. Džakirana sojina sačma je ponuđena po ceni od 61 din/kg+PDV. Ukupno je ponuđeno 325 t sačme, fco Šid, Obrenovac i Bečej. Danas je tražnja bila izraženija u odnosu na prethodne dane. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kao i kod sojine sačme, i cena suncokretove sačme je korigovana na niže. Kretala se u rasponu od 30,5 do 32 din/kg+PDV. Ponuđeno je 275 t sačme, fco Šid, Sombor, Veliko Gradište, Vrbas, Nova Crnja i Zrenjanin. Kupci su se aktivirali oko nabavke ove komponente. 

M.K.