Osvrt na tržište za 25.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi za danas smo imali ponudu za domaću sojinu sačmu Bečej i Šid po ceni od 45.2-45.5din/kg+PDV. Za sada nema nikakvih promena ni najava kada je promena cene u pitanju. U najavi su ponude i za sojinu Dijamant i Sombor. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za sojinu sačmu Bečej po ceni od 45.2din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 21.8-22.1din/kg+PDV, ponuda za sačmu u Somboru danas je bila po ceni od 22.1din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 21.8din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA 

Danas na tržištu nastavlja dominantnost ponude tovnih svinja i prasadi, dok je tražnja izražena za bikovima Simental. Na terenu saznajemo da je postignuta realizacija u srednjebanatskom okrugu za bikove Holštajn po ceni od 235din/kg+PDV-om. Kategorija  jagnjad i jarići su nuđeni u intervalu izjednačenih cena od 270-277.77din/kg+PDV.