Osvrt na tržište za 25.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Klaničari su na kraju prosle nedelje najavljivali nižu cenu koju bi plaćali za farmsku robu. Sam početak ove nedelje, upratili smo dogovore za svinje sa mini farme na nivo cena od 150 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas se sojina sačma na domaćem tržištu nudila u intervalu od 82.5-83din/kg+PDV, operativni pariteti su bili u Obrenovcu i Šidu, a najave prodavaca su da mogu nivo ponuđenih oglašenih vrednosti još prilagoditi na dole. Veoma slaba tražnja i upiti tokom dana.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Manje operativne ponuđene količine suncokretove sačme danas, ponuda je u Šidu i Zrenjaninu u intervalu od 33.5-34din/kg+PDV. Dogovori u Zrenjaninu danas su se odvijali na nivou 33.5din/kg+PDV.