Osvrt na tržište za 25.10.2021.-subvencije i regulative

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je sledeće Pravilnike:

1.  Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima.

2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja.