Osvrt na tržište za 25.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA I SUNCOKRETOVA SAČMA

Prilično se oseća blizina predstojećih praznika i zastoj u trgovanju i interesovanju kada su sačme u pitanju. Kako je zimi smanjen broj grla u tovu, to je još jedan razlog za izostanak trgovanja u ovom periodu. Takođe, velike farme i proizvođači su se na vreme snabdeli svim komponentama koje su im potrebne za ishranu životinja, kako ne bi morali zavisiti od vremenskih prilika u zimskom periodu.

STOKA

Kako saznajemo od naših saradnika sa terena, slabija tražnja za tovljenicima, uslovila je pad cene ove robe. U zavisnosti od pariteta raspon kretanja cena ja 145-150din/kg sa uračunatim PDV-om. Što se tiče prasadi cena se izjednacila kako za farmu tako i za otkup, pa je to sad neki raspon cena od 200-230din/kg+PDV. Zbog sezone praznovanja povećana je tražnja za prasadima, pa se onda nadamo da će i cena u trgovanju biti veća.