Osvrt na tržište za 25.12.2018. - subvencije i regulative

Današnji dan je bio veoma dinamičan kada su subvencije i regulative u pitanju.

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je  PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdio je SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2019. GODINU

- Vlada je donela UREDBU O KATEGORIZACIJI I POSTUPKU UNAPREĐENJA OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA