Osvrt na tržište za 25.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi za danas smo imali ponudu u Obrenovcu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika neki pregovori za sojinu sačmu na terenu su u rasponu cena 43,2-43,3 din/kg+PDV. Konkretnih trgovanja nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma u Novoj Crnji se nudila po ceni od 20,3 din/kg+PDV, a za suncokretovu sačmu u Somboru 20-20,1 din/kg+PDV. Postojali su neki pregovori  za dijamantovu suncokretovu sačmu po ceni od 20,3 din/kg+PDV, ali se nisu dogovori priveli kraju.

STOKA 

I danas su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 165-170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 160-162 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 155 din/kg+PDV. Prasad sa fami su se nudila po cenama od 320-330 din/kg+PDV,  a prasad sa mini farmi po ceni od 278 din/kg+PDV. 

Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 210-218 din/kg+PDV, a Holštajn po ceni od 180 din/kg+PDV.