Osvrt na tržište za 26.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene svinje iz otkupa su u rasponu cena 148-153 din/kg+PDV. Mada po rečima saradnika veoma teško idu pregovori zbog smanjene potrebe za nabavkom za tovljenicima.

SOJINA SAČMA

Dan za nama na domaćem tržištu Srbije, prikazuje šarenoliku i aktivniju oglašenu operativnu ponuda sojine sačme, tražnja veoma pasivna, slaba, ponuda se kreće u rasponu od 75-76din/kg+PDV, na paritetima Bečej, Vrbas, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid, Nova Crnja. Dogovori se obavljaju i ispod nivoa najniže ponude.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije oglašena operativna ponuda suncokretove sačme kreće se u intervalu od 31.5-32din/kg+PDV, u Zrenjaninu, Vrbasu i Novoj Crnji, Velikom Gradištu. Upiti i tražnje minimalni za ovom komponentom, pregovori se vode u nivou 31.2-31.3din/kg+PDV u Zrenjaninu i Velikom Gradištu.