Osvrt na tržište za 26.01.2023.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA 

Danas na domaćem tržištu nastavljena smanjena  operativnost ponude sojine sačme, upiti i tražnje su aktivniji nego prethodnih dana, cenovni nivo ponude ima najavljen trend rasta , oglašena cena  je 74din/kg+PDV.  Aktivna  je ponuda u  Šidu i Velikom Gradištu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  na domaćem tržištu  vidljiv blaži  trend rasta  ponuđene cene  suncokretove sačme, tražnja za ovom komponentom je prisutna, a cena u ponudi ima trend rasta. Oglašena cena  od 34.5 do 36.5din/kg+PDV, a dogovori za manje količine odvijali su se na 34-35din/kg+PDV.