Osvrt na tržište za 26.01.2023.-stoka i meso

STOKA 

Tovljenici su se oglašavali u rasponu cena od 190 do 200 din/kg+PDV. Za ovu nedelju radili su se utovari na 190 din/kg+PDV za farmsku robu. Do kraja nedelje imaćemo povratnu informaciju koliko će se plaćati tovljenici za iduću nedelju. Kad su prasad u pitanju oglašeni nivo cena bio je u rasponu od  370 do 420 din/kg+PDV za sve kategorije prasadi. Po rečima saradnika, sve se manje traže prasad na terenu. Dodatno otežava i niska cena tovljenika u pregovorima, pa se tovljači slabo odlučuju da u ovom periodu uvode u tov. Bikovi holštajn su se nudili na cenu 287 din/kg+PDV, bikovi simentalci na 316-326 din/kg+PDV. Slaba je potražnja za ovom kategorijom stoke na terenu. Tovni pilići su se nudili i dogovarali na cenu 160 din/kg+PDV. 

MESO

Kao posledica pada cena žive stoke, u ovoj nedelji korigovane su cene mesa pojedinih kategorija. Tako su se u ovoj nedelji svinjske polutke nudile u rasponu cena od 295 do 310 din/kg+PDV, a francuska obrada na 345-370 din/kg+PDV. I za juneće kompenzirano meso bilo je korekcija cena mesa na dole, pa je sada raspon oglašenih cena 645-670 din/kg+PDV.