Osvrt na tržište za 26.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

I dalje bez promena kada je ponuda sojine sačme u pitanju. Sojina sačma i tokom današnjeg dana nudila se po ceni od 43-44 din/kg+PDV. Ponudu sojine sačme u Somboru beležimo po ceni od 43 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i u Velikom Gradištu i dalje je u ponudi po ceni od 43,5 din/kg+PDV.  Sojina sačma u Zrenjaninu i danas beleži ponudu po ceni od 44 din/kg+PDV. Takođe, beležimo i ponudu sojine sačme u Bečeju i u Šidu po ceni od 44din/kg+PDV. Tražnja za ovom komponentom i dalje je skromna. Kako saznajemo na terenu se trguje sojinom sačmom u rasponu cena od 43-43,5 din/kg+PDV u zavisnosti od načina plaćanja i mesta utovara.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu po ceni od 22-23 din/kg+PDV. Od ponuda beležimo suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22-23din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru danas se nudila po ceni od 22,1 din/kg+PDV dok u Šidu beležimo ponude suncokretove sačme po ceni od 22,2 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu suncokretovom sačmom u Vrbasu trgovalo se po nešto nižoj ceni, 21,8 din/kg+PDV. Za sada ne beležimo zvanične ponude suncokretove sačme po ceni nižoj od 22 din/kg+PDV, dok se kako saznajemo na terenu suncokretovom sačmom iz pojedinih fabrika trguje po ceni nižoj od 22 din/kg+PDV.

STOKA 

Promena cena kod svih kategorija stoke i dalje nema, osim kod prasadi sa farme, koja su se nudila po 400 din/kg+PDV, pri čemu se ova cena prasadi dogovara za isporuku u maju i junu. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 250-269 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 278 din/kg+PDV.

Tovne svinje sa farmi su se nudile po ceni od 170 din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa po cenama od 155-157,5 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali i ovce, po ceni od 150 din/kg+PDV, jagnjad, po ceni od 300 din/kg+PDV, kako i škart junice crno-beli Holštajn, po ceni od 160 din/kg+PDV. 

Bikovi i dalje drže cenu kao i prethodnih nedelja, pa su se bikovi Holštajn nudili po ceni od 180 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 218,33 din/kg+PDV.