Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu nudila danas po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu i danas nudila po ceni od 44 din/kg+PDV. sojina sačma u Obrenovcu sa 44%proteina nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, obogaćena sojina sačma sa 46,5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, dok se sačma sa 48%proteina u Obrenovcu nudila po ceni od 47 din/kg+PDV. Velika ponuda sojine sačme pratila nas je tokom današnjeg dana.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I dalje mala ponuda suncokretove sačme, firme su prilično uzdržane kada su zvanične ponude u pitanju kažu zbog problema oko operativnosti robe kao i promena cene suncokretove sačme. Sačma u Novoj Crnji danas se nudila po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 23-23,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas je trgovano suncokretovom sačmom u Zrenjaninu po ceni od 23 din/kg+PDV. Ponuđači kažu da se suncokretova sačma više ne može naći u ponudi po toj ceni i uglavnom ponude za sačmu u Zrenjaninu odlažu za sledeću nedelju.

STOKA

Cena tovljenika je i dalje u padu, pa su se farmske svinje danas nudile po ceni od 126-135 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi po ceni od 125-130 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 115-125 din/kg+PDV. Prasad farmska su se nudla po ceni od 280 din/kg+PDV, dok su se jagnjad nudila po ceni od 285 din/kg+PDV.