Osvrt na tržište za 26.04.2021.-subvencije i regulative

  • Republička direkcija za robne rezerve objavila je spisak klanica koje su izabrane na osnovu Javnog poziva za klanje i preradu tovnih svinja vlasništvo Direkcije, 21.04.2021. godine.
  • Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANjA VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELjA.
  • Ministarstvo privrede privremeno obustavlja prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme.