Osvrt na tržište za 26.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Oglašene cene za farmsku robu bile su na nivou 160 din/kg+PDV. Tovljenici sa mini farme na cenu od 150 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 140 din/kg+PDV. Za ovu nedelju beleži se niži nivo cena u pregovranju uz izgovor i salbije nabavke od strane kupaca.

SOJINA SAČMA

Danas nivo oglašene ponude sojine sačme se kreće u intervalu od 82-83din/kg+PDV, vidan blaži trend pada vrednosti ponude, jer i vrednost soje zrna pada na ponudi, operativni pariteti su Obrenovac, Šid, Sombor, Zrenjanin,  tražnja i kupci su suzdržani.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama prikazuje stabilan tok vrednosti oglašenih ponuda suncokretove sačme , u rasponu od 33.5-34din/kg+PDV, na paritetu Nova Crnja, Šid, Zrenjanin, ponuda aktivnija od tražnje, usled toga saznajemo da se konkretni dogovori odvijaju i na niži nivo od najmanje oglašene vrednosti ponude.