Osvrt na tržište za 26.10.2023.- komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Sojina sačma je danas ponuđena po ceni od 60 din/kg+PDV. Imali smo sporadične upite za sačmu u Velikom Gradištu i Zrenjaninu. Ponuđeno je ukupno 350 t sačme iz Bečeja, Vrbasa, Šida i Obrenovca. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas je najniža cena suncorketove sačme u ponudi bila na 28,5 din/kg+PDV, a najviša cena na 30 din/kg+PDV. Kupci kalkulišu oko nabavke nadajući se boljim ponudama. Ponuđeno je 400 t sačme, fco Sombor, Vrbas, Zrenjanin, Šid, Nova Crnja i Veliko Gradište.

SOJINA POGAČA, GRIZ I ULJE

Usled rasta cene sojinog zrna došlo je i do rasta cene sojinih prerađevina. Džakirana sojina pogača je ponuđena po ceni od 52 din/kg+PDV, dok je sojina pogača u rinfuzi ponuđena po ceni od 51,5 din/kg+PDV. Ulje sirovo sojino je oglašeno po ceni od 89 din/kg+PDV.

M.K.

STOČNO BRAŠNO

Džakirano stočno brašno je ponuđeno po ceni od 10,5 do 12 din/kg+PDV, a istrgovano je po ceni od 11 din/kg+PDV. Stočno brašno u rinfuzi je ponuđeno po ceni od 9 do 11 din/kg+PDV, a istrgovano je po ceni od 9 din/kg+PDV

D.P.