Osvrt na tržište za 26.10.2023.- stoka i meso

STOKA

Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od 285 do 288 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 327 din/kg+PDV. Na tu cenu imamo i prijavljenu realizaciju za bikove simentalce. Jagnjad su ponuđena po ceni od 463 din/kg+PDV. Junice su ponuđene po ceni od 327 din/kg+PDV. Krave za klanje ponuđene su po ceni od 273 din/kg+PDV. Krmače za klanje su trgovane po ceni od 230 din/kg+PDV. Nazimice za priplod su ponuđene po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad sa mini farme su ponuđena po ceni od 445 do 463 din/kg+PDV. Trgovanja su bila po ceni od 445 din/kg+PDV. Tovljenici sa mini farme i farme su ponuđeni i dogovarani po ceni od 250 do 260 din/kg+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 670 do 695 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 510 do 545 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 390 do 424 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 650 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 530 do 564 din/kg+PDV.

G.J.