Osvrt na tržište za 26.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Bečeju i Šidu po zvaničnoj ceni od 44,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu manje količine sojine sačme u Bečeju se mogu naći u ponudi po ceni od 43,8-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu danas se nudila po ceni od 43,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 20,4 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru nudila se po ceni od 20,1-20,2 din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu nudila po ceni od 20,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA 

Tovljenici sa farmi su se i danas nudili po ceni od 170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 160 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV. 

Bikovima i dalje pada cena, pa su se danas nudili po ceni od 190,74 din/kg+PDV.