Osvrt na tržište za 27.01.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme u rasponu ponušenih cena od 64-65,8 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu beležimo ponude sojine sačme u rasponu cena od 64,5-65 din/kg+PDV. U Obrenovcu sojina sačma nudila se po ceni od 64-65 din/kg+PDV. U Bečeju tokom dana beležimo ponude u rasponu ponuđenih cena od 65,5-65,8 din/kg+PDV. U Somboru i Zrenjaninu i dalje nema operativnih količina ni ponuda sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se oglašavala sa ponuđenim cenama od 34,5-35 din/kg+PDV. Danas beleležimo više ponuda u odnosu na prethodni period. Ponude operativnih količina danas beležimo u fabrikama u Somboru, Vrbasu, Velikom Gradištu kao i u Zrenjaninu.

STOKA

Danas imamo oglašene cene za bikove holštajn su 200-219 din/kg+PDV, bikovi simentalci su 207-235 din/kg+PDV. Kad su tovljenici u pitanju tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 130 din/kg+PDV, mini farma 120-125 din/kg+PDV, svinje iz otkupa 120-125 din/kg+PDV.  Prasad sa farmi se oglašavala po ceni od 230-250 din/kg+PDV.