Osvrt na tržište za 27.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas u ponudi imali smo sačmu u Šidu po ceni od 43 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo, ponuđači su uglavnom uzdržani kada je u pitanju definisanje ponude, odnosno cene.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za obogaćenu sačmu u Šidu sa 40% proteina po ceni od 32,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA

Današnja ponuda stoke je bila primerena sredini nedelje. Tako smo u ponudi imali bikove Holštajn, po ceni od 220-231,5 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po ceni od 230-252,5 din/kg+PDV. 

Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 200-210 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 200 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po ceni od 135 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-130 din/kg+PDV.

Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema.