Osvrt na tržište za 27.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu domaću rinfuz u rasponu cena od 43-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru i danas se nudila po ceni od 43 din/kg+PDV. U Obrenovcu i dalje beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Danas beležimo i nešto nižu cenu u ponudi za sojinu sačmu u Zrenjaninu u odnosu na prethodni perido, tako da je ponuda sačme od danas po ceni od 43,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo manji pad cene cene suncokretove sačme, tako da se suncokretova sačma nudila po ceni od 21,8-22,1 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 21,8-22 din/kg+PDV u zavisnosti od količine, dok se suncokretova sačma u Somboru i danas nudila po ceni od 22,1 din/kg+PDV bez promena.

STOKA

Danas su se bikovi Holštajn nudili po ceni od 181 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 209 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 280-300 din/kg+PDV. 

Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 162-175 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 170 din/kg+PDV.