Osvrt na tržište za 27.02.2020. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

I danas tržište kukuruza pratimo samo kroz ponuđene cene koje se kreću od 15,75-16 din/kg+PDV za SRPS kvalitet, a kukuruz do 16% vlage je nuđen po ceni od 15,5 din/kg+PDV. Danas nam saradnici nisu prijavili trgovanje, a mnogi ponuđači komentarišu da nisu imali poziva od strane kupaca. S druge strane postoji potražnja, pa je pitanje zašto ne dolazi do realizacije posla.

PŠENICA

Merkantilna pšenica ponovo bez promene i danas. Potražnja je slaba.

JEČAM

Ječam se nudio po ceni od 16,2-16,5 din/kg+PDV. Ponude su bile sa više pariteta, mada ni na ove ponuđene cene nije bilo pregovora.

SOJA ZRNO

Soja se za danas nudila po ceni od 39,7 din/kg+PDV i soja sa obračunom kvaliteta po cei od 39,5 din/kg+PDV. Iako je bilo par kontakata da su zainteresovanih za soju, pregovora nije bilo.