Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Velika ponuda sojine sačme i dalje je prisutna na tržištu. Od sojinih sačmi i danas u ponudi sačma u Obrenovcu sa 44% proteina po ceni od 43 din/kg+PDV, obogaćena sojina sačma sa 46,5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, dok se sačma sa 48%proteina u Obrenovcu nudila po ceni od 47 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu i dalje nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Od prijavljenih trgovanja imali smo 25t sojine sačme u Obrenovcu i to po ceni od 43 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Izuzetno skromna ponuda suncokretove sačme tokom dana. Ponuđači se povlače sa ponudama očekujući porast cene i više operativne robe na tržištu od sledeče nedelje. Danas u ponudi suncokretova sačma u Somboru po ceni od 23,7 din/kg+PDV. Danas beležimo i trgovanje za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu i to po ceni od 23,5 din/kg+PDV.

STOKA 

Farmske svinje su se danas nudile po cenama od 130 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po cenama od 125-130 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se nudila po ceni od 280 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 222 din/kg+PDV. I danas smo imali jagnjad u ponudi po ceni od 285 din/kg+PDV.