Osvrt na tržište za 27.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se dogovarale na cenu od 250 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farme na cenu od 245 din/kg+PDV. Na terenu čujemo da se manjak operativnih količina i da je pritisak kupaca.

SUNOKRETOVA SAČMA

I za ovu nedelju beležimo niže cene u oglasima. Operativnih količina ima u ponudi, fale kupci. Saradnici su suncokretovu sačmu oglašavali u rasponu cena od 34-35 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Oglašene cene za sojinu sčamu su bile u rasponu cena 64-65 din/kg+PDV. Mada slabo je bilo zainteresovanih kupaca, tako da se svakako pravi prostor i oko pregovora.