Osvrt na tržište za 27.06.2023.- komponente za stočnu hranu

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Danas smo u ponudi imali oko 250 t suncokretove sačme sa 33% proteina iz uljara Nova Crnja I Šid. Suncokretova sačma je ponuđena po ceni od 38 din/kg+PDV, kao najniže oglašena cena i po ceni od 39 din/kg+PDV, što je i najviša ponuđena cena za današnje trgovanje. Danas i beležimo trgovanje po ceni od 38 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Ponuda sojine sačme sa 44% proteina na našem poljoprivrednom tržištu je bila iz uljara Šid i Veliko Gradište. Ponuđena je manja količina sojine sačme sa 44% proteina u cenovnom opsegu od 59 do 60 din/kg+PDV. Zbog rasta cene sojinog zrna pojedine uljare su korigovale svoje zvanične cene sojine sačme. Operativnost sačme je manjeg obima. Kako saznajemo uljare se oslobađaju zaliha kako bi se pripremile za remont svojih prerađivačkih pogona.

T.M.