Osvrt na tržište za 27.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Prasad sa farme su se oglašavla na cenu od 235 din/kg+PDV, prasad sa mini farme su se oglašavale na cenu od 222-231 din/kg+PDV, prasad iz otkupa se oglašavala na cenu od 185-200 din/kg+PDV. Oglašivači se drže svojih stalnih kupaca, u skladu sa tržištem se usaglašavaju sa cenama.

SOJINA SAČMA

Dan za nama veoma miran u dešavanjima sa sojinom sačmom, operativne ponude u Obrenovcu ponuda u rasponu od 81din/kg+PDV za 42% proteina do 83din/kg+PDV za 44% proteina, ponude su još prisutne u Šidu i Somboru i Zrenjaninu u nivou oglašenih ponuda od 82-82.5din/kg+PDV za 44% proteina. Ponuda je aktivnija danas od tražnje.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Stabilan nivo ponude suncokretove sačme, danas operativni pariteti ponude su Šid, Nova Crnja i Zrenjanin, nivo oglašenih ponuda kreće se od 33.4-34din/kg+PDV, dogovori su se ostvarivali za manje količine u Šidu u rasponu 33-33.2din/kg+PDV.